Height 176 / 5' 9½''

Bust 81 / 32''

Waist 62 / 24½''

Hips 93 / 36½''

Shoe 40 / 9

Hair Light brown

Eyes Blue

Adriana

Adriana

Adriana

Height 178 / 5' 10''

Bust 86 / 34''

Waist 64 / 25''

Hips 91 / 36''

Shoe 40.5 /

Hair Brown

Eyes Hazel

Alejandra

Alejandra

Alejandra

Height 178 / 5' 10''

Bust 86 / 34''

Waist 63 / 25''

Hips 89 / 35''

Shoe 39.5 /

Hair Blonde

Eyes Blue

Anastasia

Anastasia

Anastasia

Height 175 / 5' 9''

Bust 88 / 34½''

Waist 64 / 25''

Hips 86 / 34''

Shoe 37 / 6

Hair Brown

Eyes Brown

Andrea K

Andrea K

Andrea K

Height 176 / 5' 9½''

Bust 86 / 34''

Waist 69 / 27''

Hips 92 / 36''

Shoe 40 / 9

Hair Strawberry blonde

Eyes Blue green

Anna K

Anna K

Anna K

Height 174 / 5' 8½''

Bust 85 / 33½''

Waist 61 / 24''

Hips 87 / 34½''

Shoe 38.5 /

Hair Blonde

Eyes Blue gray

Carolin H

Carolin H

Carolin H

Height 177 / 5' 9½''

Bust 86 / 34''

Waist 61 / 24''

Hips 90 / 35½''

Shoe 38 / 7

Hair Brown

Eyes Green

Claudia

Claudia

Claudia

Height 178 / 5' 10''

Bust 86 / 34''

Waist 69 / 27''

Hips 97 / 38''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Blue

Cristiona A

Cristiona A

Cristiona A

Height 176 / 5' 9½''

Bust 90 / 35½''

Waist 61 / 24''

Hips 90 / 35½''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Brown

Denisa

Denisa

Denisa

Height 179 / 5' 10½''

Bust 89 / 35''

Waist 64 / 25''

Hips 90 / 35½''

Shoe 41 / 10

Hair Blonde

Eyes Blue

Denise J

Denise J

Denise J

Height 179 / 5' 10½''

Bust 75 / 29½''

Waist 63 / 25''

Hips 90 / 35½''

Shoe 39 / 8

Hair Blonde

Eyes Blue

Donna H

Donna H

Donna H

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 64 / 25''

Hips 92 / 36''

Shoe 39.5 /

Hair Blonde

Eyes Blue

Egle

Egle

Egle

Height 177 / 5' 9½''

Bust 84 / 33''

Waist 62 / 24½''

Hips 92 / 36''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Brown

Elee N

Elee N

Elee N

Height 178 / 5' 10''

Bust 88 / 34½''

Waist 63 / 25''

Hips 93 / 36½''

Shoe 40 / 9

Hair Dark blonde

Eyes Green

Florenta P

Florenta P

Florenta P

Height 176 / 5' 9½''

Bust 86 / 34''

Waist 67 / 26½''

Hips 93 / 36½''

Shoe 38 / 7

Hair Brown

Eyes Hazel

Gabriela C

Gabriela C

Gabriela C

Height 174 / 5' 8½''

Bust 83 / 32½''

Waist 62 / 24½''

Hips 91 / 36''

Shoe 39 / 8

Hair Light brown

Eyes Blue

Hana

Hana

Hana

Height 174 / 5' 8½''

Bust 83 / 32½''

Waist 62 / 24½''

Hips 90 / 35½''

Shoe 39 / 8

Hair Black

Eyes Brown

Hiu

Hiu

Hiu

Height 176 / 5' 9½''

Bust 89 / 35''

Waist 63 / 25''

Hips 92 / 36''

Shoe 39 / 8

Hair Blonde

Eyes Blue

Ina

Ina

Ina

Height 175 / 5' 9''

Bust 87 / 34½''

Waist 70 / 27½''

Hips 99.5 / 39''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Brown

Ivona

Ivona

Ivona

Height 178 / 5' 10''

Bust 86 / 34''

Waist 62 / 24½''

Hips 90 / 35½''

Shoe 39 / 8

Hair Blonde

Eyes Blue green

Janna

Janna

Janna

Height 176 / 5' 9½''

Bust 90 / 35½''

Waist 65 / 25½''

Hips 95 / 37½''

Shoe 42.5 / 11½

Hair Blonde

Eyes Blue

Jasmin B

Jasmin B

Jasmin B

Height 175 / 5' 9''

Bust 84 / 33''

Waist 63 / 25''

Hips 93 / 36½''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Blue

Jelena

Jelena

Jelena

Height 175 / 5' 9''

Bust 85 / 33½''

Waist 64 / 25''

Hips 91 / 36''

Shoe 41 / 10

Hair Light brown

Eyes Green

Jennifer S

Jennifer S

Jennifer S

Height 177 / 5' 9½''

Bust 86 / 34''

Waist 65 / 25½''

Hips 90 / 35½''

Shoe 39 / 8

Hair Blonde

Eyes Blue

Jessica S

Jessica S

Jessica S

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 64 / 25''

Hips 89 / 35''

Shoe 41 / 10

Hair Blonde

Eyes Blue

Julia

Julia

Julia

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 62 / 24½''

Hips 91 / 36''

Shoe 39.5 /

Hair Blonde

Eyes Blue

Katie T

Katie T

Katie T

Height 175.5 / 5' 9''

Bust 86.5 / 34''

Waist 66 / 26''

Hips 98 / 38½''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Green

Kelly T

Kelly T

Kelly T

Height 180 / 5' 11''

Bust 89 / 35''

Waist 63 / 25''

Hips 94 / 37''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Brown

Keziah

Keziah

Keziah

Height 178 / 5' 10''

Bust 86 / 34''

Waist 74 / 29''

Hips 98 / 38½''

Shoe 39.5 /

Hair Dark brown

Eyes Hazel

Lauren P

Lauren P

Lauren P

Height 177 / 5' 9½''

Bust 84 / 33''

Waist 62 / 24½''

Hips 90 / 35½''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Brown

Liza B

Liza B

Liza B

Height 178 / 5' 10''

Bust 91 / 36''

Waist 65 / 25½''

Hips 91 / 36''

Shoe 40 / 9

Hair Brunette

Eyes Brown

Mariama G

Mariama G

Mariama G

Height 175 / 5' 9''

Bust 82 / 32½''

Waist 60 / 23½''

Hips 90 / 35½''

Shoe 37 / 6

Hair Blonde

Eyes Blue

Martina K

Martina K

Martina K

Height 175 / 5' 9''

Bust 85 / 33½''

Waist 61 / 24''

Hips 91 / 36''

Shoe 38 / 7

Hair Dark blonde

Eyes Blue green

Merle B

Merle B

Merle B

Height 177 / 5' 9½''

Bust 85 / 33½''

Waist 59 / 23''

Hips 91 / 36''

Shoe 40 / 9

Hair Dark blonde

Eyes Blue

Monika R

Monika R

Monika R

Height 180 / 5' 11''

Bust 84 / 33''

Waist 68 / 27''

Hips 94 / 37''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Blue gray

Nanna S

Nanna S

Nanna S

Height 177 / 5' 9½''

Bust 88 / 34½''

Waist 63 / 25''

Hips 94 / 37''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Brown

Natalia B

Natalia B

Natalia B

Height 176 / 5' 9½''

Bust 88 / 34½''

Waist 66 / 26''

Hips 89 / 35''

Shoe 41 / 10

Hair Blonde

Eyes Blue

Natalie K

Natalie K

Natalie K

Height 180 / 5' 11''

Bust 82 / 32½''

Waist 62 / 24½''

Hips 90 / 35½''

Shoe 40 / 9

Hair Dark brown

Eyes Brown

Natalie S

Natalie S

Natalie S

Height 178 / 5' 10''

Bust 86 / 34''

Waist 61 / 24''

Hips 91 / 36''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Brown

Nicola D

Nicola D

Nicola D

Height 176 / 5' 9½''

Bust 83 / 32½''

Waist 63 / 25''

Hips 92 / 36''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Brown

Patricia R

Patricia R

Patricia R

Height 180 / 5' 11''

Bust 85 / 33½''

Waist 63 / 25''

Hips 93 / 36½''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Brown

Pauline A

Pauline A

Pauline A

Height 176 / 5' 9½''

Bust 87 / 34½''

Waist 60 / 23½''

Hips 90 / 35½''

Shoe 39 / 8

Hair Dark blonde

Eyes Green

Petra Z

Petra Z

Petra Z

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 69 / 27''

Hips 92 / 36''

Shoe 39 / 8

Hair Blonde

Eyes Blue

Ruth F

Ruth F

Ruth F

Height 180 / 5' 11''

Bust 89 / 35''

Waist 63 / 25''

Hips 93 / 36½''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Green

Sabine

Sabine

Sabine

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 66 / 26''

Hips 91 / 36''

Shoe 39.5 /

Hair Blonde

Eyes Blue green

Salka B

Salka B

Salka B

Height 171 / 5' 7½''

Bust 85 / 33½''

Waist 65 / 25½''

Hips 90 / 35½''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Brown

Sam V

Sam V

Sam V

Height 174 / 5' 8½''

Bust 86 / 34''

Waist 61 / 24''

Hips 89 / 35''

Shoe 38 / 7

Hair Blonde

Eyes Green gray

Svenja V

Svenja V

Svenja V

Height 173 / 5' 8''

Bust 81 / 32''

Waist 61 / 24''

Hips 91 / 36''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Brown

Sybille

Sybille

Sybille

Height 175 / 5' 9''

Bust 91 / 36''

Waist 63 / 25''

Hips 90 / 35½''

Shoe 40 / 9

Hair Blonde

Eyes Blue

Tatana

Tatana

Tatana

Height 176 / 5' 9½''

Bust 92 / 36''

Waist 72 / 28½''

Hips 97 / 38''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Brown

Uelyca

Uelyca

Uelyca

Height 178 / 5' 10''

Bust 83 / 32½''

Waist 61 / 24''

Hips 92 / 36''

Shoe 41 / 10

Hair Dark blonde

Eyes Blue green

Verena B

Verena B

Verena B

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 64 / 25''

Hips 93 / 36½''

Shoe 39 / 8

Hair Brown

Eyes Brown

Viola M

Viola M

Viola M